Dave McKinnon
 

 • @estrellagomes401WAVY says:

  Thank you!!! ๐Ÿ™๐Ÿฝโค๏ธ๐Ÿ’

 • @tomorrowedwards8374 says:

  Thank you, Dr Mandell

 • @michaelciccone2194 says:

  Another fantastic video! Perhaps pelvic floor exercises after this ?

 • @ztbmf.a.n.c.y.lifestyle6868 says:

  Hearing him instruct , I can tell heโ€™s passionate about what he does

 • @danapalacios3209 says:

  Hello, I have a question about posture. Is sleeping on the floor bad for posture? Or bad in general?

 • @petod.2726 says:

  Omg I so needed this advice. This man is magical. Always right on time. A heaven sent angel

 • @mrEspinoza1 says:

  Quality, DR mandell ๐Ÿ‘

 • @-16_ says:

  Yes I have wondered why this happens after waking from a sleep but i have to straight away go P.

 • @kevinhamblin951 says:

  Over 60 years ๐Ÿ˜ฎ your getting older ๐Ÿ˜Š

 • @adlihkristopher2906 says:

  You’re a blessing to us Dr Mandell. Thank you โค

 • @Human_on_earth_1 says:

  Thanks Doc for morning stretches.

 • @donnaronio3553 says:

  You are a blessing Sir! โค

 • @user-bx2mt7cu2q says:

  That’s terrific Dr. Mandell. I’ve needed to know this for years now! My shoulders have been rounding for years and standing up straight has been my prayer. ๐Ÿ™Thank you ๐Ÿ˜Š

 • @juliawah8674 says:

  I really love to do this everyday. Its just so perfect. ๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ

 • @yolandarudolph6887 says:

  I really love you so much doctor Mandell you are the best ๐Ÿ‘Œ๐Ÿพ ๐Ÿ‘๐Ÿพ ๐Ÿ˜ ๐Ÿฅฐ

 • @juliawah8674 says:

  I really love it. You really could not imagine how.

 • @claudiabueno6027 says:

  I love you Doctor

 • @rushaanfataar8825 says:

  Thank you Dr Mandell ….God Bless you in abundance….Amen๐Ÿ™๐ŸŒ…

 • @lynnschmidt8421 says:

  Thank you. Natural Doctor. Blessings to you and your family and everyone !

 • @Bmnicholson says:

  You’re awesome Dr. M

 • >